System detekcji i sygnalizacji pożaru

Klasyczny, przewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone dla obiektów przemysłowych, biur, hal, magazynów, hoteli oraz obiektów handlowych. W celu optymalizacji instalacji pod kątem kosztów, aspektów technicznych, a także czasu montażu łączymy niniejszy system z rozwiązaniami bezprzewodowymi, liniowymi oraz laserowymi. Takie hybrydowe systemy detekcji pożaru stanowią często najlepsze rozwiązanie.

Podczas projektowania systemów detekcji i sygnalizacji ppoż. uwzględniamy charakter chronionego obiektu. Inne rozwiązania stosujemy w obiektach przemysłowych, w których występuje zapylenie, wilgoć, zmienna temperatura, a także gazy spalinowe, inne natomiast w obiektach handlowych, czy sakralnych i historycznych (które często wymagają systemów bezprzewodowych nieingerujących w tynki oraz inne konstrukcje budynku).

Zawarte na stronie informacje przedstawiają realizacje prac w zakresie klasycznych systemów sygnalizacji pożarowej. Oferujemy także rozwiązania bezprzewodowe oraz dedykowane dla branży przemysłowej.

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Co dla Ciebie zrobimy

Opracujemy dla Ciebie koncepcję, projekt, a finalnie wdrożmy system detekcji i sygnalizacji pożaru, który następnie zintegrujemy z istniejącymi instalacjami. W zależności od charakterystyki chronionego obiektu systemy detekcji zbudujemy w oparciu o klasyczną, przewodową technologie lub jako hybrydę rozwiązań bezprzewodowych, laserowych oraz liniowych. Takie podejście pozwala nam optymalizować system detekcji i sygnalizacji pożaru zarówno pod katem technicznym jak i kosztowym. W ramach kompleksowej obsługi wykonujemy także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy wentylacji i oddymiania oraz systemy detekcji gazów.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

W przypadku obiektów zagrożonych pożarem prawo wymaga opracowania szeregu specyficznych dokumentów. Są to m.in.: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Z kolei w przypadku obiektów przemysłowych, gdzie występuje także ryzyko wybuchu palnych gazów, par cieczy lub pyłów konieczne jest opracowanie m.in. oceny ryzyka wybuchu, a także dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Od zapisów w/w dokumentów w dużej mierze zależy bezpieczeństwo. Mogą mieć one także wpływ na koszty związane z wdrożeniem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych. Z tych względów niezmiernie ważne jest, aby treść tych dokumentów nie bazowała tylko i wyłącznie na cytata z norm i rozporządzeń, ale także na doświadczeniu, logice i dobrych praktykach inżynierskich. W przeciwnym razie dokumenty te mogą stać się dla właściciela obiektu sporym problemem.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
 • Opracowania ATEX – poza wyżej wymienionymi dokumentami, w przypadku głównie obiektów przemysłowych, nasz dział opracowań wykonuje również takie dokumenty jak:Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Ocena ryzyka wybuchu
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Nasze działania rozpoczynają się od opracowania koncepcji lub projektu systemy sygnalizacji pożaru SSP. Przystępujac do prac każdorazowo analizujemy specyficzne warunki pracy, wymogi obiektu oraz zapisy scenariuszy pożarowych. W ten sposób staramy się zagwarantować niezawodność układu oraz eliminować już na tym etapie możliwość generowania błędnych alarmów, które mogą stanowić kosztowny problem (np. zalanie obiektu powodujące straty materialne).

Dla przykładu system detekcji i sygnalizacji pożaru dla biura lub galerii handlowej musi spełniać zupełnie inne wymogi niż te dla obiektów zabytkowych czy przemysłowych. W budynkach sakralnych kluczowa jest estetyka i minimalna ingerencja w ich konstrukcję, z kolei w galeriach nawęglania mamy do czynienia ze zmienną temperaturą, wilgocią oraz zapyleniem. Obiekty te charakteryzują się więc innymi wymogami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Biorąc pod uwagę powyższe etap projektowy poprzedzamy często audytem oraz wywiadem, które pozwalają określić istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

Systemach detekcji i sygnalizacji pożaru – komponenty:

 • centrala sygnalizacji pożaru
 • zasilacze rezerwowe
 • czujniki płomienia IR
 • moduły nadzorujące
 • kontrolery sygnalizatorów
 • wskaźniki zadziałania
 • ręczne ostrzegacze pożaru
 • optyczne czujki dymu
 • liniowe czujki ciepła
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne
 • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

System sygnalizacji pożarowej SSP stanowi serce systemu przeciwpożarowego. Ważne, aby współpracował on z pozostałymi zabezpieczeniami w sposób inteligentny i automatyczny. Zadziałanie jednego z elementów tej logicznej układanki powinien wpłynąć na jej pozostałe elementy. Tylko wtedy możemy mówić o skutecznym systemie przeciwpożarowym. Z tego względu w ramach naszych działań zapewniamy wykonanie integracji z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i automatyki budynku (ich listę znajdziesz poniżej). Tworzymy także wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej.

Systemy, które integrujemy:

 • przewodowe i bezprzewodowe systemy innych producentów
 • system kontroli dostępu
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system bezpieczeństwa wybuchowego (przemysł)

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Wdrożenie systemu detekcji i sygnalizacji pożarowej kończymy montażem elektrycznym i mechanicznym. Jak zatem widzisz w działamy w sposób kompleksowy, tj. od opracowania scenariuszy pożarowych oraz innych dokumentów, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

Obiekty, dla których wykonujemy systemy sygnalizacji pożaru SSP

Klasyczne systemy sygnalizacji pożaru stosowane są do ochrony nowych i istniejących obiektów kubaturowych oraz instalacji przemysłowych, w przypadku których nie ma przeciwwskazań dla prowadzenia kabli, a czas montażu nie jest kluczowym parametrem. W przypadku jeśli Twój obiekt nie spełnia wymienionych założeń zaproponujemy Ci inne optymalne rozwiązanie lub instalację hybrydową składającą się z urządzeń przewodowych, bezprzewodowych a także czujek tradycyjnych, liniowych oraz laserowych.

systemy sygnalizacji pożaru dla przemysłu

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU DLA PRZEMYSŁU

Na terenie zakładów przemysłowych występują zarówno obiekty biurowe, magazynowe jak i produkcyjne. Każdy z nich ma nieco odmienną specyfikę i wymagania pod katem systemu detekcji i sygnalizacji pożaru. Zdecydowanie najbardziej wymagające są jednak przestrzenie produkcyjne lub wręcz urządzenia i instalacje produkcyjne. W ich przypadku często mamy do czynienia ze zmienną temperaturą, wilgocią, zapyleniem, a nie rzadko także z gazami spalinowymi, które kogą wywołać fałszywy alarm. Dlatego też w ich przypadku stosujemy urządzenia do zastosowań przemysłowych, które w przypadku pracy w strefach zagrożenia wybuchem posiadają adekwatne certyfikaty ATEX.

Przykładowe obiekty, które zabezpieczamy przed pożarem:

 • szeroko pojęte obiekty i instalacje przemysłowe
 • przenośniki taśmowe
 • galerie skośne nawęglania
 • obiekty, w których występują strefy zagrożenia wybuchem
 • składowiska
 • silosy / bunkry / zasobniki
system sygnalizacji pożaru dla budynków sakralnych i zabytkowych

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA BUDYNKÓW SAKRALNYCH I ZABYTKOWYCH

Budynki sakralne oraz zabytkowe często podlegają pod konserwatora zabytków, który wymaga, aby system ppoż. były dyskretny, a przy tym nie naruszał konstrukcji budynku. Kładzenia w takich przypadkach tras kablowych, czy kucie tynków nie jest możliwe. W takich przypadkach proponujemy rozwiązania bezprzewodowe lub kombinację systemu bezprzewodowego z klasycznym przewodowym. Ponadto stosujemy elementy systemu sygnalizacji pożarowej w dowolnym kolorze RAL lub imitujące marmur, drewno.

system sygnalizacji pożaru dla biurowców

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA BIUROWCÓW

Biurowce charakteryzują się dużą powierzchnią użytkową często rozłożoną na kilku, kilkunastu kondygnacjach oraz szeregiem pomieszczeń o rożnej powierzchni i ograniczonym dostępie. Same biura mogą mieć charakter zamknięty lub typu open space. W budynku mogą również znajdować się dziesiątki pomieszczeń o odmiennej charakterystyce: restauracyjne kuchnie, serwerownie, chłodnie, pomieszczenia zasilania awaryjnego, sale konferencyjne, sklepy, magazyny itp. Dobrze zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien uwzględniać ich specyfikę, a także być zintegrowany z pracującymi w obiekcie systemami automatyki oraz kontroli dostępu.

system sygnalizacji pożaru dla centrów handlowych

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA CENTRÓW HANDLOWYCH

Prawidłowo zaprojektowany system detekcji i sygnalizacji pożaru dla centrum handlowego powinien uwzględniać szereg przestrzeni i pomieszczeń o odmiennej specyfice. Z założenia wielkopowierzchniowe centra handlowe posiadają powierzchnię od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych podzieloną na kilka dominujących przestrzeni (sklep wielkopowierzchniowy wraz z przyległymi traktami pieszych, garaż, magazyny, część restauracyjna, kino) oraz szereg mniejszych. Prawidłowo zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien uwzględniać specyfikę poszczególnych pomieszczeń oraz współpracować z pozostałymi systemami bezpieczeństwa.

system sygnalizacji pożaru dla lotnisk

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA LOTNISK

Współczesne lotniska obsługują rocznie od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów pasażerów rocznie. Tak duże obłożenie, będące wynikiem dynamiczne rozwoju tanich linii lotniczych w ostatnich 20 latach, to ogromne wyzwanie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Dzieję się tak ponieważ każdego dnia w ich wnętrzach znajdują się tysiące ludzi. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu sygnalizacji pożarowej lub kompleksowego systemu przeciwpożarowego, który zapewnieni im najwyższy poziom bezpieczeństwa.

system sygnalizacji pożaru dla hoteli

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA HOTELI

Pokoje gościnne, kuchnie, garaże podziemne, sauny, siłownie, restauracje, sale konferencyjne to tylko kilka najczęściej występujących w hotelach pomieszczeń. Każde z nich posiada nieco odmienną specyfikę, którą należy uwzględnić projektując system detekcji i sygnalizacji pożaru. Przykładowo w kuchniach mamy do czynienia z otwartym ogniem. Z kolei w pokojach ogień może zostać zaprószony przez gości lub może dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. W każdym z tych przypadków należy zapewnić niezwykle szybką detekcję które pozwoli ewakuować setki osób rozproszonych po skomplikowanym topograficznie obiekcie. Wszystko to sprawia, że system sygnalizacji pożarowej czy też kompletny system pożarowy powinien być dostosowany do każdej z tych przestrzeni, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy.

system sygnalizacji pożaru dla szpitali

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA SZPITALI

Szpitale to wyjątkowe obiekty pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Z jednej strony mamy do czynienia ze skomplikowanymi topograficznie obiektami, na które nierzadko składają się oddzielne budynki. Z drugiej strony pacjenci często o ograniczonych możliwościach ruchowych lub wręcz całkowicie ich pozbawieni. Wszystko to może znacząco wpływać na czas ewakuacji. Detekcja pożaru misi zatem być strefowa a jej działanie wyjątkowo sprawne. Kluczowe jest wykrycie pożaru na wczesnym etapie, maksymalnie eliminując przy tym możliwość wystąpienia fałszywego alarmu.  W takich sytuacjach system detekcji pożaru musi działać sprawnie, nie generując przy tym fałszywych alarmów.

system sygnalizacji pożaru dla tuneli

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ DLA TUNELI

24 marca 1999 r., w tunelu pod Mount zapaliła się ciężarówka wioząca margarynę i mąkę. Wybuchł pożar, który w kilka minut stał się śmiertelną pułapką. W płomieniach zginęło 39 osób, które praktycznie nie miały szans na przeżycie. Ten wypadek sprawił, że kwestie bezpieczeństwa w tunelach przemyślano na nowo. Pokazuje on również z jak poważnymi konsekwencjami może wiązać się pożar, który na powierzchni prawdopodobnie doprowadziłby jedynie do spalenia ciężarówki.

W kontekście tuneli równie ważne jak wykrycie pożaru jest także jego precyzyjne zlokalizowanie. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest budowa systemu sygnalizacji pożaru opartego o tzw. liniową czujkę temperatury. Jest to rodzaj kabla, który nie tylko jest w stanie wykryć wzrost temperatury, ale także dokładnie wskazać jego miejsce. Pozwala to podjąć działania automatyczne oraz skrócić czas dotarcia służb ratunkowych. W uzasadnionych przypadkach liniowa czujka temperatury może być połączona z innymi typami detektorów, które podnoszą skuteczność systemu.

Wybrane komponenty systemu detekcji i sygnalizacji pożaru

Do każdego zadania podchodzimy w sposób indywidualny co oznacza, że dobór konkretnych podzespołów systemu detekcji i sygnalizacji pożaru realizowany jest w oparciu o charakterystykę danego obiektu (np. topografia), parametry pracy (np. wysoka wilgotność i zmienna temperatura) oraz specyficzne wymogi inwestora (np. krótki czas realizacji). Nie jest zatem możliwe przedstawienie wszystkich komponentów stosowanych przez naszych inżynierów komponentów. Poniżej przedstawiamy te najczęściej stosowane.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU NA INNYCH KOMPONENTACH NIŻ WYMIENIONE PONIŻEJ

Standardowo działamy na komponentach najlepszych polskich i światowych firm. Ich dobór pod konkretne zadanie jest podyktowany przepisami prawa oraz analizą wymogów stawianych przez zabezpieczany obiekty. Na tej bazie jesteśmy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie spełniające wymagania inwestora oraz przepisów prawa. Jesteśmy jednak otwarci na Twoje sugestie. Jeśli masz pozytywne doświadczenia z konkretną marka podzespołów daj nam znać. Jeśli ich zastosowanie nie będzie wpływać na poziom bezpieczeństwa i będzie zgodne z wymogami prawa z pewnością uwzględnimy Twoje sugestie.

INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI

System detekcji i sygnalizacji pożaru to serce każdego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Oznacza to że nie może on pracować w oderwaniu od pozostałych układów bezpieczeństwa i automatyki. Dlatego też na etapie koncepcji uwzględniamy aktualnie stosowane przez inwestora układy, aby mieć pewność, że ich integracja z naszymi rozwiązaniami przebiegnie bezproblemowo

ROZWIĄZANIA DLA STREF ATEX

Nasze rozwiązania posiadają odpowiednie certyfikaty ATEX, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane na terenie zakładów przemysłowych, na terenie których występują atmosfery wybuchowe. Ponadto, jako że ProTRT jest częścią GRUPY WOLFF – firmy specjalizującej się w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego, jesteśmy wstanie wesprzeć Cię w bezpiecznym montażu systemu ppoż, a także w kwestii zabezpieczenia linii technologicznych przed wybuchem. Posiadamy także dział, który przygotuje dla Ciebie ocenę rycyka wybuchu, wyznaczy strefy zagrożenia wybuchem, czy też opracuje dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Centrala sterująca

Centrala sterująca systemem detekcji i sygnalizacji pożaru

W zależności od poziomu komplikacji zadania stosujemy centrale o odmiennej architekturze co pozwala ograniczyć koszty przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Zawsze kładziemy nacisk aby centrala charakteryzowała się prostotą na każdym etapie użytkowania – od montażu, przez uruchomienie, po codzienne użytkowanie. Dlatego najczęściej stosujemy rozwiązania z polskim menu oraz opcją autotestu, który uruchamia się automatycznie każdego dnia. Co ważne przykładamy dużą wagę, aby centrala miała możliwość integracji z zewnętrznymi systemami m.in. poprzez protokół ESPA 4.4.4, NMEA-0183, MODBUS.

Czujnik dymu

Czujnik dymu – detekcja pożaru

Jest to klasyczny czujnik stosowany w większości systemów sygnalizacji pożaru. Z ważniejszych jego funkcji należy podkreślić możliwość jego adresowania, regulacji czułości oraz wbudowany termistor umożliwiający odczyt temperatury w punkcie pomiaru. Stosowane przez nas czujniki są zgodne z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatory zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17).

Czujnik ciepła

Czujnik ciepła – detekcja pożaru

Klasyczne czujniki to sprawdzone i niezawodne rozwiązanie, które bardzo dobrze sprawdza się w większości sytuacji. Są jednak specyficzne sytuacji, gdzie ich zastosowanie może prowadzić do fałszywych alarmów. Przykładem mogą być przestrzenie, w których gazy spalinowe występują w sposób naturalny (powstają np. w wyniku pracy urządzeń). W takich sytuacjach proponujemy zastosowanie czujek ciepła, które są bardzo dobrym uzupełnieniem systemu detekcji pożaru. Czujniki ciepła mogą reagować albo w przypadku, gdy temperatura otoczenia wzrośnie do określonego poziomu lub gdy w danym okresie czasu odnotowywany jest szybki wzrost temperatury.

Czujnik dymu

Czujnik wielosensorowy – detekcja pożaru

Czujniki wielosensorowe stanowią połączenie zalet czujek dymu oraz czuje ciepła. W tego typu sensorach dominującą rolę odgrywa czujka ciepła, która po wykryciu anomalii zwiększa czułość czujki dymu. Takie podejście pozwala ograniczyć fałszywe alarmy do minimum lub wręcz je wyeliminować. Co ważne, stosujemy rozwiązania zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatorów zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17).

Bezprzewodowa czujniki pożaru

Czujki bezprzewodowe – detekcja pożaru

Czujki bezprzewodowe mogą pracować w oparciu o sensor ciepła, sensor optyczny (detekcja dymu) oraz jednocześnie sensor optyczny i ciepła. Ostatnie z rozwiązań łączy w sobie zalety dwóch pierwszych. Stosowane przez nas są w pełni adresowalne oraz w pełni kompatybilne ze wszystkimi ekspanderami (wzmacniaczami sygnału) i translatorami sygnału Argus. Dzięki bardzo niskiemu poborowi energii urządzenia są w stanie pracować do 8 lat na jednym komplecie baterii. Praca czujek została oparta o algorytmy, które eliminują fałszywe alarmy.

Zasysające czujki dymu

Zasysające czujki dymu – detekcja pożaru

Zasysające czujki dymu przeznaczone są dla przestrzeni, w których wczesna detekcja i sygnalizacja pożaru ma szczególne znaczenie (laboratoria, duże i otwarte pomieszczenie, archiwach lub budynki zabytkowe itp.). Urządzenia tego tupu zasysają próbki powietrza z obszaru monitorowanego, które następnie poddawane jest analizie  w jednostce centralnej. Ich zaletą jest możliwość wykrycia niewielkich ilości dymu, co skraca czas reakcji systemu sygnalizacji pożaru.

Liniowa czujka dymu

Liniowa czujka dymu – detekcja pożaru

Ochrona dużych powierzchni wymaga zastosowania olbrzymiej ilości klasycznych, punktowych czujek pożaru. Może to generować spore koszty, a w pewnych przypadkach być także nieuzasadnione technicznie. Alternatywę mogą stanowić liniowe czujki dymu oparte o technologię świetlną. Czujki tego typu składają się z nadajnika emitującego wąską wiązkę światła podczerwonego oraz odbiornika. Alarm zostaje uruchomiony w chwili, gdy w polu wiązki znajdą się cząstki dymu. Co ważne liniowa czujka dymu pozwala zastąpić od kilku do kilkudziesięciu tradycyjnych czujek dymu oraz znacząco skrócić czas i koszt montażu systemu.

Liniowa czujka ciepła

Liniowa czujka ciepła – detekcja pożaru

Podstawową zaletą liniowej czujki ciepła jest możliwość monitoringu temperatury w tysiącach punktów jednocześnie. W tym celu wykorzystuje się kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami, które są wstanie wykryć pożar oraz precyzyjne wskazać jego miejsca. Z tych względów liniowa czujka ciepła świetnie sprawdza się w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów (tunele, przenośniki taśmowe, gęsta zabudowa, trasy kablowe itp.). Stosowane przez nas rozwiązanie nie wymaga kalibracji, mimo to pracuje z bardzo wysoką dokładnością (± 0,1oC). Co ważne jest to pierwsza w Polsce liniowa czujka ciepła zgodna z normą PN-EN 54-22 (liniowe czujki ciepła jako element systemów sygnalizacji pożarów), która dodatkowo może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem.

Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe DSO

Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) to ważny element systemu bezpieczeństwa pożarowego. DSO pozwala w sposób szybki i zrozumiały przekazać osobom znajdującym się w danym obiekcie informację o zagrożeniu pożarowym, a następnie sprawnie przeprowadzić ewakuację. Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe mogą być stosowane zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak również na otwartej przestrzeni. Stosowane przez nas rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby emitowany dźwięk był głośny, wyraźny i słyszalny z dużych odległości. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Stosujemy adresowane, ręczne ostrzegacze pożarowe w rożnych wykonaniach dostosowanych do warunków pracy. Ponieważ są one ważnym elementem systemu sygnalizacji pożarowej SAP stosowane przez nas rozwiązania gwarantują szybką odpowiedź w czasie krótszym niż 3 sekundy oraz są wyposażone w funkcję autotestu, która włącza się automatycznie. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 54-11 odnośnie ręcznych ostrzegaczy w systemach pożarowych.

System sygnalizacji pożaru - montażProjekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Naszym celem jest dostarczanie kompletnych systemów detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za jego wykonanie. Prace rozpoczynamy od opracowania koncepcji i projektu. Już na tym etapie analizujemy specyfikę danego obiektu, aby wziąć pod uwagę specyfikę chronionego obiektu.

System sygnalizacji pożaru - montażMontaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Zapewniamy montaż systemu detekcji i sygnalizacji pożaru zgodnie z wytycznymi projektu. W ten sposób jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Możemy zatem stanowić dla Ciebie jednego partnera dla wszystkich etapów inwestycji – często znacząco to ułatwia komunikację i realizację zadania.

System sygnalizacji pożaru - integracjaIntegracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

System detekcji i sygnalizacji pożaru to serce większego układu, który łączy w sobie różne elementy automatyki i zabezpieczenia obiektu. Aby ten organizm działał prawidłowo integrujemy nasze rozwiązania z istniejącymi już na obiekcie rozwiązaniami, a następnie realizujemy ich wizualizację w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.

System sygnalizacji pożaru - ATEXSystemy sygnalizacji i detekcji pożaru zgodne z dyrektywą ATEX

Dzięki kompetencją naszego zespołu jesteśmy wstanie dostarczyć rozwiązania nie tylko zgodne z wymogami pożarowymi, ale także z dyrektywą ATEX. Działamy kompleksowo, co oznacza, że zapewnimy Ci bezpieczną instalację przeciwpożarową  lub/i przeciwwybuchową, a także wszelkie dokumenty wymagane prawem (w tym m.in.: scenariusz pożarowy, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem).