Tag: Systemy gaśnicze

System gaszenia iskier

Projektujemy i wdrażamy systemy gaszenia iskier przeznaczone do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia, w którym występuje atmosfera wybuchowa.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Jako jedna z nielicznych firm skupiamy się na realizacji trudnych zadań głównie w branży przemysłowej, gdzie występują trudne warunki pracy (wysokie zapylenie, wilgoć, zmienna temperatura, strefy zagrożenia wybuchem).

Zobacz więcej

Instalacje tryskaczowe

Projektujemy oraz wdrażamy instalacje tryskaczowe, a także kompletne systemy przeciwpożarowe (detekcja, sygnalizacja i gaszenie pożaru, system wentylacji i oddymiania, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, monitoring wizyjny oraz kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy).

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Projektujemy i wdrażamy gazowe systemy gaśnicze oraz kompletne systemy pożarowe, które swoim zakresem obejmują: system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, telewizję dozorową oraz kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy.

Zobacz więcej