Tag: Detekcja pożarów

System detekcji i sygnalizacji pożaru

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem systemów sygnalizacji pożaru, a także kompletnych systemów przeciwpożarowych. Do tych ostatnich, poza systemem sygnalizacji pożaru, zaliczamy także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy wentylacji i oddymiania oraz systemy detekcji gazów. Kompleksowe podejście umożliwia nam dostarczenie spójnego systemu przeciwpożarowego oraz wzięcie za niego pełnej odpowiedzialności .

Zobacz więcej

Detekcja pożarów bezpłomieniowych

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożarów bezpłomieniowych (tzw. pożarów tlewnych) stosowanych w szczególności do zabezpieczania przed pożarem przenośników taśmowych, składowisk, zasobników i silosów (energetyka, cementownie, spalarnie, przemysł drzewny i celulozowy).

Zobacz więcej

Liniowa czujka temperatury | system detekcji pożaru

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru oparte o tzw. liniową czujkę temperatury (lub inne detektory dobierane adekwatnie do warunków pracy), czyli specjalny kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami. Rozwiązanie to przeznaczone jest do stosowania w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów.

Zobacz więcej

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru

Projektujemy i wdrażamy bezprzewodowe systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, których elementy nie wymagają tradycyjnego okablowania. Rozwiązanie jest łatwe i szybkie w montażu, a przy tym niezwykle estetyczne (podzespoły imitujące marmur i drewno oraz w kolorystyce RAL). Wszystko to sprawia, że system jest idealny dla obiektów, gdzie nienaruszalność wnętrz, wysoka estetyka oraz łatwość montażu bez przewodów są kluczowe.

Zobacz więcej