Liniowa czujka temperatury | system detekcji pożaru

System detekcji i sygnalizacji pożaru oparty o liniową czujkę temperatury stosuje się do monitorowania przestrzeni trudno dostępnych oraz obiektów o znacznych długościach (od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów). Do typowych zastosować tej technologi należy ochrona obiektów o gęstej zabudowie (w tym instalacji przemysłowych), a także przenośników taśmowych, tras kablowych, rurociągów, zbiorników, czy komór transformatorowych. Wynika to z zalet konstrukcji sensora. Ma on postać kabla, we wnętrzu, którego zatopione są niewielkie sensory ciepła. Dodatkową, bardzo ważną zaletą takiej konstrukcji sensora jest możliwość precyzyjnego wskazania lokalizacji pożaru. Pozwala to rozpocząć gaszenie pożaru nie tylko szybko, ale również bardzo precyzyjnie. Ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa, ale także minimalizacji kosztów (minimalizacja strat związanych z zalaniem).

Dokładność pomiaru sensora jest bardzo wysoka i wynosi aż ± 0,1oC. Co ważne stosowane przez na rozwiązanie jako pierwsze w Polsce jest zgodne z normą PN-EN 54-22 (liniowe czujki ciepła jako element systemów sygnalizacji pożarów), a ponadto posiada certyfikat ATEX.

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Co dla Ciebie zrobimy

Chcemy działać kompleksowo ponieważ wtedy bierzemy pełną odpowiedzialność za wdrożone rozwiązanie. Ty natomiast zyskujesz jednego partner do komunikacji, co znacząco usprawnia współpracę. Poniżej przedstawiamy wybrane obszary naszej działalności w zakresie systemów detekcji i sygnalizacji. Nasze możliwości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są jednak znacznie szersze. Dlatego w przypadku większych projektów zapraszamy do rozmów. Jednocześnie warto podkreślić, że liniowe czujki ciepła, to tylko jedna z kilku technologii, na których opieramy swoje systemy. Często tworzymy rozwiązania hybrydowe, które łączą w sobie technologię liniową, laserową, bezprzewodową lub klasyczną. Celem takiego działania jest optymalizacja systemu pod kątem technicznym i cenowym.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Wymogi prawne nakładają na inwestora/użytkownika danego obiektu opracowanie instrukcji pożarowej, scenariuszy pożarowych, a w przypadku instalacji przemysłowych na terenie, których występują atmosfery wybuchowe także dokumentów wynikających z dyrektywy ATEX. Posiadając wieloletnie doświadczenie w tych branżach często przygotowujemy dla naszych klientów wspomniane dokumenty, tym samym odciążając ich.

Ważnym aspektem naszych działań jest wspomniane doświadczeni, ale także znajomość norm, rozporządzeń oraz dobrych praktyk inżynierskich. Wszystko, to pozwala nam tworzyć dokumenty logiczne, unikając jednocześnie rozwiązań, których w praktyce nie da się zrealizować.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
 • Opracowania ATEX – poza wyżej wymienionymi dokumentami, w przypadku głównie obiektów przemysłowych, nasz dział opracowań wykonuje również takie dokumenty jak:Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Ocena ryzyka wybuchu
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Aby stworzyć dobry projekt systemu detekcji i sygnalizacji pożaru z pewnością nie można bazować tylko i wyłącznie na normach i rozporządzeniach. Takie podejście często prowadzi do budowy systemów tyle zgodnych z przepisami co też nieskutecznych. Dlatego nasze podejście łączy podejście prawne z praktycznym, czyli uwzględniającym logikę inżynierską oraz dobre praktyki inżynierskie. Równie ważna jest analiza specyfiki danego obiektu, która budować systemy skrojone na miarę.

Przykładowo system przeznaczony do ochrony przenośników taśmowych w galerii nawęglania, projektujemy z uwzględnieniem zupełnie innej specyfiki pracy aniżeli system przeznaczony do ochrony obiektu sakralnego. W galerii nawęglania należy uwzględnić takie kwestie jak wysokie zapylenie, wilgoć, zmienna temperatura. Z kolei w przypadku obiektu sakralnego istotnym zagadnieniem jest możliwość w miarę możliwości bezinwazyjnego montażu. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się więc innymi wymaganiami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach detekcji pożaru:

 • centrala sygnalizacji pożaru
 • zasilacze rezerwowe
 • moduły nadzorujące
 • kontrolery sygnalizatorów
 • ręczne ostrzegacze pożaru
 • optyczne czujki dymu
 • liniowe czujki ciepła
 • czujniki płomienia IR
 • wskaźniki zadziałania
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne
 • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

System detekcji często bywa sercem systemu bezpieczeństwa. Tym samym musi on perfekcyjnie współpracować z jego pozostałymi elementami. Zadziałanie jednego elementu tej układanki, musi wpływać na funkcjonowanie jej innych podzespołów. Z tego względu nasze rozwiązania opieramy o podzespoły, które łatwo integrować z systemami zewnętrznymi. Sami także takie integracje wykonujemy, a w razie potrzeby rozbudowujemy je o wizualizacje osadzone na planach obiektu.

Systemy, które integrujemy:

 • systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych (unikalna integracja na rynku)
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Wdrożenie systemu detekcji i sygnalizacji pożarowej kończymy montażem elektrycznym i mechanicznym. Jak zatem widzisz w działamy w sposób kompleksowy, tj. od opracowania scenariuszy pożarowych oraz innych dokumentów, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

Zastosowanie liniowych czujek temperatury

Sensorem liniowej czujki temperatury jest kabel we wnętrzu, którego zatopione niewielki czujniki ciepła. Takie rozwiązanie sprawia, że sensor idealnie sprawdza się w przypadku ochrony obiektów o ciasnej zabudowie lub urządzeń o znacznej długości sięgającej od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów. Kabel sensoryczny jest w stanie nie tylko podać informację o pożarze ale także precyzyjnie wskazać jego miejsce. Technologię tego typu najczęściej stosuje się do ochrony przestrzeni trudno dostępnych, przenośników taśmowych, tras kablowych, komór transformatorowych itp.

energetyka

ENERGETYKA

 • wykrywanie przegrzanych rolek/taśm w przenośnikach taśmowych
 • wykrywanie przegrzania w tunelach/korytach kabli przenoszących duże moce
 • wykrywanie pożaru w komorach transformatorowych
 • monitoring kabli w podłogach technicznych rozdzielni elektrycznych
Przemysł drzewny i papierniczy

CHEMIA I PETROCHEMIA

 • wykrywanie pożaru w miejscach niebezpiecznych
 • pomiary temperatury na rurociągach
 • monitoring temperatury na zbiornikach i cysternach
przemysł cementowy

BUDYNKI KUBATOROWE

 • wykrywanie pożaru w parkingach podziemnych
 • wykrywanie przegrzania w tunelach/korytach kablowych
 • monitoring kabli w stropach i sufitach podwieszanych
 • monitoring temperatury w miejscach niedostępnych
spalarnie i składowiska odpadów

GÓRNICTWO

 • wykrywanie uszkodzeń przenośników taśmowych
 • wykrywanie przegrzania w maszynach wiercących
 • wykrywanie przegrzanych rolek/taśm w przenośnikach taśmowych

Koncepcja systemu detekcji i sygnalizacji pożaru w oparciu o liniową czujkę temperatury

Liniowe czujki ciepła pozwalają w sposób jednoznaczny określić w której strefie, a nawet w którym punkcie doszło do wzrostu temperatury. Aby wyeliminować ryzyko fałszywego alarmu rozwiązanie to może być stosowane z innymi technologiami w technologii koincydencji. Co ważne nastawy i czułości wykorzystywane dla czujek liniowych pochodzą wprost z normy EN 54-5 (klasa A1 czujek punktowych ciepła). Ponad to zasada działania czujki jest prosta i polega na sygnalizacji wystąpienia:

 • wartości nadmiarowej temperatury
 • dyskretnej różniczki temperatur
 • dyskretnej różniczki temperatur odniesionej do profilu temperaturowego systemu lub jej modyfikacji w oparciu o algorytmy producenta

Liniowa czujka temperatury – kabel sensoryczny

Liniowa czujka temperatury

Stosowane przez nas kable sensoryczne charakteryzują się odpornością na wilgoć oraz inne czynniki środowiskowe, drgania, a także wpływ pola elektromagnetycznego. Bezhalogenkowa powłoka kabli nie emituje szkodliwych halogenków, co jest szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo ewakuacji. Czujniki zatopione we wnętrzu kabla sensorycznego są adresowalne co pozwala precyzyjnie wskazywać punkt, w którym doszło do pożaru.

Kabel sensoryczny posiada wysoką dokładność pomiaru temperatury na poziomie ± 0,1oC oraz nie wymaga prac serwisowych w trakcie eksploatacji. Kabel może być rozgałęziany oraz łączony z czujnikami zewnętrznymi. Natomiast jego długość może sięgać nawet 3200 m.

DUŻY ZASIĘG – zastosowane rozwiązania technologiczne sprawiają, że pojedynczy kabel sensoryczny może mieć długość sięgającą 3200 metrów.

DOKŁADNY POMIAR – kabel sensoryczny charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru (± 0,1oC) na całej długości przewodu.

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ – konstrukcja przewodu sprawia iż charakteryzuje się on wysoką elastycznością dzięki czemu  łatwo go dostosować do wymaganego kształtu

MOŻLIWOŚĆ ROZGAŁĘZIANIA – kabel sensoryczny pozwala tworzyć rozgałęzienia oraz dodawać zewnętrzne czujniki temperatury

BRAK KALIBRACJI – system nie wymaga żadnej formy kalibracji przed oraz w czasie jego pracy

PRECYZYJNA LOKALIZACJA POŻARU / AWARII – System precyzyjnie wskazuje źródło ognia (np. rozmieszczenie czujników w kablu co jeden metr pozwala wykryć pożar z dokładnością jednego metra)

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 54-22 – pierwsza w Polsce liniowa czujka temperatury zgodna z normą PN-EN 54-22 (czujki liniowe jako element systemu sygnalizacji pożaru)

Kontroler liniowej czujki temperatury – detekcja pożaru

kontroler liniowej czujki temperatury

W naszych systemach bazujemy na najnowocześniejszym na rynku kontrolerze stworzonym z myślą o współpracy z liniowymi czujkami ciepła. Pośród wielu zalet na uwagę zasługują: dostępność nawet 254 przekaźników alarmowych, a także wbudowane interfejsy Ethernet, RS485 oraz szereg protokołów komunikacyjnych np. MODBUS.

Kontroler korzysta z bardzo wydajnego procesora ARM9. Dzięki wygodnemu interfejsowi www w języku polskim programowanie i wykonywanie czynności serwisowych jest niezwykle łatwe. Z kolei wyświetlacz LCD z podświetleniem zmieniającym kolor w zależności od stanu systemu (alarm, usterka czy praca w redundantna) czyni obsłyge systemu bardzo intuicyjną. Co ważne kontroler może monitorować przewód sensoryczny o długości do 3200 m i/lub 350 czujników.

Zaawansowany kontroler liniowej czujki temperatury

Zaawansowany kontroler liniowej czujki temperatury

W tej sekcji przedstawiamy najnowocześniejsze urządzenie, które występuje w na rynku liniowych czujek ciepła. Jego podstawowe parametry to:

 • dokładność pomiaru ±0.1°C na całej długości kabla sensorycznego
 • częsty pomiar wykonywany co 10 sekund
 • możliwość zaprogramowania do 254 stref
 • możliwość wpięcia dwóch kabli sensorycznych
 • stopień ochrony IP65
 • zgodność z normą PN-EN 54-24 (liniowe czujki jako element systemy sygnalizacji pożarowej)
 • możliwość zewnętrznymi czujnikami temperatury oraz zdalnym wyświetlaczem RDU 316 (patrz poniżej)
 • możliwość pracy w trybie redundantnym
 • fluktuacja temperatury zewnętrznej nie generuje fałszywych alarmów
 • oparty o wydajny procesor ARM9
 • możliwość zastosowania różnych haseł dostępu z różnymi poziomami dostępu
 • konfiguracja w języku polskim
Prosty kontroler liniowej czujki temperatury

Prosty kontroler liniowej czujki temperatury

Ten kontroler to optymalne rozwiązanie pod kątem technicznym i cenowym dla większości zadań. Jego podstawowe parametry to:

 • dokładność pomiaru  ±0.1°C na całej długości kabla sensorycznego
 • częsty pomiar co 10 sekund
 • możliwość zaprogramowania do 16 stref
 • możliwość wpięcia dwóch kabli sensorycznych
 • stopień ochrony IP65
 • zgodność z normą PN-EN 54-24 (liniowe czujki jako element systemy sygnalizacji pożarowej)
 • możliwość współpracy zewnętrznymi czujnikami temperatury oraz zdalnym wyświetlaczem RDU 316 (patrz poniżej)
Zdalny wyświetlacz do współpracy z kontrolerami

Zdalny wyświetlacz do współpracy z kontrolerami

Zdalny wyświetlacz zdolny do odbiory najważniejsze informacje o stanie systemu z odległości do 1000 metrów. Urządzenie, w celu pozyskania danych komunikuje się z kontrolera czujki temperatury. Podstawowe parametry wyświetlacza są następujące:

 • możliwość pobierania danych z kontrolera czujki poprzez złącze RS485
 • odczyt danych z kontrolera oddalonego nawet o 1000 m
 • informacja o alarmie lub błędzie
 • złącze USB do aktualizacji oprogramowania
 • klawiatura membranowa do sterowania urządzeniem
 • wyświetlacz LCD podświetlany różnymi kolorami w zależności od stanu sytemu

System sygnalizacji pożaru - montażProjekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Naszym celem jest dostarczanie kompletnych systemów detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za jego wykonanie. Prace rozpoczynamy od opracowania koncepcji i projektu. Już na tym etapie analizujemy specyfikę danego obiektu, aby wziąć pod uwagę specyfikę chronionego obiektu.

System sygnalizacji pożaru - montażMontaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Zapewniamy montaż systemu detekcji i sygnalizacji pożaru zgodnie z wytycznymi projektu. W ten sposób jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Możemy zatem stanowić dla Ciebie jednego partnera dla wszystkich etapów inwestycji – często znacząco to ułatwia komunikację i realizację zadania.

System sygnalizacji pożaru - integracjaIntegracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

System detekcji i sygnalizacji pożaru to serce większego układu, który łączy w sobie różne elementy automatyki i zabezpieczenia obiektu. Aby ten organizm działał prawidłowo integrujemy nasze rozwiązania z istniejącymi już na obiekcie rozwiązaniami, a następnie realizujemy ich wizualizację w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.