Instalacje zraszaczowe

Projektujemy i wdrażamy instalacje zraszaczowe, a także kompletne systemy ppoż. (detekcja, sygnalizacja i gaszenie pożaru, system wentylacji i oddymiania, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, monitoring wizyjny oraz kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy). Co ważne, integrujemy nasze systemy z istniejącymi rozwiązaniami, tak aby całość stanowiła spójny i inteligentny system bezpieczeństwa. Jako jedna z nielicznych firm skupiamy się na realizacji trudnych zadań głównie w branży przemysłowej, gdzie występują trudne warunki pracy (wysokie zapylenie, wilgoć, zmienna temperatura, strefy zagrożenia wybuchem).

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

ZAKRES PRAC – instalacje zraszaczowe

 • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów dla instalacji zraszaczowej
 • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji zraszaczowej
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • opracowanie wizualizacji systemu tryskaczowego
 • integracja instalacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

Poza instalacjami zraszaczowymi, projektujemy i wdrażamy kompletne, zintegrowane ze sobą systemy przeciwpożarowe – poniżej znajdziesz ich pełną listę. Co ważne, w zależności od Twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować wszystkie lub tylko wybrane z wymienionych punktów. W razie potrzeby dostarczane systemy integrujemy z istniejącymi już rozwiązaniami.

 1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
 2. System detekcji pożaru
 3. Systemy wentylacji i oddymiania
 4. System monitoringu CCTV
 5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 6.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 9. Stałe urządzenia gaśnicze

INSTALACJE ZRASZACZOWE – opis układu

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Instalacje zraszaczowe są najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, gdy zachodzi potrzeba szybkiego ugaszenia ognia i natychmiastowego schłodzenia chronionych elementów. Są one stosowane jako instalacje wewnętrzne oraz na zewnątrz budynków.

INSTALACJE ZRASZACZOWE – elementy instalacji

 • zbiornik zapasowy wody
 • pompownia
 • jednostka kontrolno – alarmowa
 • sieć rurociągów wraz z zainstalowanymi tryskaczmi na objętym ochroną obszarze
 • linie pilotujące, sterujące jednostką kontrolno-alarmową
 • centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem

INSTALACJE ZRASZACZOWE – zastosowanie

Naszym podstawowym polem działania jest branża przemysłowa w tym w szczególności zakłady przemysłowe charakteryzujące się trudnymi warunkami pracy: wysokie zapylenie oraz wilgotność, zmienna temperatura, występowanie stref zagrożenia wybuchem itp. Wyróżniamy się przy elastycznym podejściem – oznacza to że jesteśmy w stanie dostarczyć zarówno pojedynczą instalację (np. instalację zraszaczową), jak również kompletny system ppoż uwzględniający detekcję, sygnalizację i gaszenie pożaru, a także wentylację i oddymianie, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, monitoring wizyjny oraz kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy.

Nasze rozwiązania w szczególności dedykowane są dla następujących branż i urządzeń:

 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • przenośniki,
 • lakiernie,
 • rafinerie i zbiorniki paliw,
 • transformatory,
 • zakłady utylizacji odpadów,
 • przemysł spożywczy
 • przemysł drzewny.