Instalacje tryskaczowe

Projektujemy oraz wdrażamy instalacje tryskaczowe, a także kompletne systemy przeciwpożarowe (detekcja, sygnalizacja i gaszenie pożaru, system wentylacji i oddymiania, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, monitoring wizyjny oraz kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy). Dla naszych rozwiązań opracowujemy wizualizacje, a także integrujemy je z istniejącymi systemami bezpieczeństwa. Skupiamy się przy tym, jako jedna z nielicznych firm, na trudnych zadaniach w branży przemysłowej, gdzie występuje trudne środowisko pracy (wysokie zapylenie, zmienna temperatura, duża wilgotność, strefy zagrożenia wybuchem itp.).

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

ZAKRES PRAC – instalacje tryskaczowe

 • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
 • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • opracowanie wizualizacji systemu tryskaczowego
 • integracja instalacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

Poza instalacjami tryskaczowymi, projektujemy i wdrażamy kompletne, zintegrowane ze sobą systemy przeciwpożarowe – poniżej znajdziesz ich pełną listę. Co ważne, w zależności od Twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować wszystkie lub tylko wybrane z wymienionych punktów. W razie potrzeby dostarczane systemy integrujemy z istniejącymi już rozwiązaniami.

 1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
 2. System detekcji pożaru
 3. Systemy wentylacji i oddymiania
 4. System monitoringu CCTV
 5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 6.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 9. Stałe urządzenia gaśnicze

INSTALACJE TRYSKACZOWE – opis układu

Instalacje tryskaczowe to na stałe zamontowane, automatyczne urządzenia gaśnicze. Urządzenia te przeznaczone są do gaszenia pożaru, do którego środek gaśniczy (woda) podawany jest ze stałych źródeł zasilania, trwale połączonych z urządzeniami.

Instalacje tryskaczowe stanowią powszechnie stosowaną ochronę przeciwpożarową w budynkach. Wśród dostępnych standardów projektowania w Polsce wytyczne w tym zakresie zawiera norma PN-EN 12845 „Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja”.

Instalacje tryskaczowe są samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces gaszenia wodą. Stosowana jest tu zasada selektywnego gaszenia, tzn. że aktywowane są jedynie te tryskacze , które znajdują się bezpośrednio w obszarze ogniska pożaru. Po akcji gaśniczej, instalacja tryskaczowa szybko, może osiągnąć ponowną gotowość operacyjną.

INSTALACJA TRYSKACZOWA – zasada działania

Zainstalowany i przygotowany do zadziałania tryskacz jest zamknięty poprzez szklaną ampułkę, która wypełniona jest kolorową cieczą. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia zawarta w ampułce ciecz zwiększa swoją objętość, co w konsekwencji doprowadza do rozerwania ampułki i tym samym tryskacz otwiera się. Woda gaśnicza, znajdująca się w instalacji pod ciśnieniem, trafia na deflektor tryskacza, który rozprowadza ją równomiernie nad ogniskiem pożaru. Zastosowanie technologii tryskaczowej, już przy kilku tryskaczach jest w stanie ugasić pożar, ograniczając tym samym szkody do minimum. Po ugaszeniu pożaru, przed ponownym przygotowaniem instalacji do pracy należy otwarty tryskacz wymienić na nowy.

Kolory cieczy w ampułkach informują o temperaturze aktywacji tryskacza:

 • Pomarańczowy 57°C
 • Czerwony 68°C
 • Żółty 79°C
 • Zielony 93°C
 • Niebieski 141°C

INSTALACJE TRYSKACZOWE – podstawowe elementy instalacji

 • zbiornik zapasowy wody
 • pompownia
 • stanowiska kontrolno-alarmowe
 • sieć rurociągów wraz z zainstalowanymi równomiernie tryskaczami na całym obszarze objętym ochroną tryskaczową
 • centrala sygnalizacji pożaru monitorująca stan instalacji

W odróżnieniu od wielu innych firm skupiamy się na realizacji trudnych zadań głównie w branży przemysłowej (w tym także w strefach zagrożenia wybuchem). Naszą siłą jest kompleksowość pozwalająca systemy pożarowe, które uwzględniają detekcję, sygnalizację i gaszenie pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, oddymianie i wentylację, monitoring video, a także zarządzanie kontrolą dostępu.

Najważniejsze obiekty i urządzenia, dla których wykonujemy instalacje tryskaczowe lub kompletne systemy przeciwpożarowe.

 • elektrownie i elektrociepłownie
 • przenośniki taśmowe
 • transformatory
 • rafinerie i zbiorniki paliw
 • lakiernie
 • zakłady utylizacji odpadów
 • przemysł drzewny
 • przemysł spożywczy