Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze oparte o gazy obojętne, jak dwutlenek węgla, azot (N2) (CO2) czy argon (Ar), działają dwutorowo. Z jednej strony obniżają stężenie utleniacza, najczęściej tlenu, który jest niezbędny do reakcji spalania, z drugiej, absorbują ciepło. W przypadku systemów opartych o gazy chemiczne, w procesie gaszenie udział bierze mechanizm wolnorodnikowy, który hamuje łańcuchową reakcję spalania. Gazowe systemu gaśnicze przeznaczone są do ochrony pomieszczeń, jak również urządzeń, w przypadku których nie jest możliwe stosowania wody. Rozwiązania tego typu są powszechnie stosowane m.in. do ochrony przeciwpożarowej lakierni, serwerowni, magazynów z farbami, rozdzielni elektrycznych, wolnostojących urządzeń przemysłowych, obrabiarek, młynów, urządzeń drukarskich, silosów, filtrów itp.

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

ZAKRES PRAC – gazowe systemy gaszące

Działamy kompleksowo co oznacza, że nasze prace najczęściej rozpoczynają się już na etapie doboru najbardziej optymalnego systemu przeciwpożarowego. Na bazie naszych doświadczeń doradzimy Ci czy system gazowego gazowego gaszenia jest najlepszym możliwym, pod względem kosztów oraz bezpieczeństwa zabezpieczeniem. Jeśli nie, zaproponujemy inne rozwiązanie, które będzie spełniać Twoje oczekiwania. W kolejnym kroku opracujemy koncepcję układu zabezpieczającego, a po tym jak ją zaakceptujesz przygotujemy projekt. Na jego bazie wdrożymy system, który w ostatnim kroku uruchomimy.

Nasze działania krok po kroku

 • ocenimy czy system gaszenia gazami jest optymalnym rozwiązaniem (jeśli nie, zaproponujemy inne rozwiązanie)
 • opracujemy koncepcję, którą przedłożymy do Twojej akceptacji
 • wykonamy projekt układu gaszenia wraz ze sterowaniem
 • w przypadku rozbudowanych systemów przygotujemy wizualizację jego pracy
 • zintegrujemy wdrożony zabezpieczenia z istniejącą infrastrukturą
 • zamontujemy, uruchomimy oraz zapewnimy serwis instalacji

OPIS UKŁADU – gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze należą do grupy stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Ich zadaniem jest wykrycie symptomów pożaru, a następnie podaniu środka gaśniczego. W przypadku Gazowych systemów gaśniczych najczęściej stosuje się:

 1. dwutlenek węgla (CO2)
 2. argon (Ar)
 3. azot (N2)
 4. gazy chemiczne

Po wykryciu zarzewia ognia gaz z butli podawany jest poprzez układ hydrauliczny do strefy zagrożenia. W zależności od rozarium chronionej strefy lub też jej skomplikowania układ gaszenia ma charakter jedno lub wielostrefowych. W przypadku układów wielostrefowych gaz podawany jest jedynie do stref, które system określił jako zagrożone.

 

System gaszenia gazem składa się z następujących elementów:

 1. Automatyczna czujka pożaru (jej typ oraz ilość są dobierane indywidualnie)
 2. Centrala sterowania gaszeniem
 3. Sygnalizator akustyczny
 4. Sygnalizator optyczny
 5. Zbiorniki z gazem
 6. Reduktory ciśnienia
 7. Dysze gaśnicza
 8. Przycisk uruchomienia ręcznego

ZASTOSOWANIE – gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosowane są głównie w przypadku pomieszczeń i urządzeń, dla których nie jest możliwe gaszenia wodą lub innymi czynnikami gaszącymi.

 • maszyny wolnostojące (stosuje się gaszenie obiektowe, często jako jedyna możliwość ochrony Ppoż.),
 • serwerownie,
 • pomieszczenia rozdzielni elektrycznych,
 • maszyny drukarskie,
 • silosy,
 • transformatory,
 • turbiny,
 • młyny kruszące,
 • obrabiarki,
 • kabiny lakiernicze,
 • systemy hydrauliczne,
 • magazyny niebezpiecznych substancji,
 • gazów i cieczy palnych

INNE ZABEZPIECZENIA PPOŻ. – sprawdź pełną ofertę

Wiemy jak trudno jest realizować inwestycje, gdy poszczególne systemy ppoż. dostarczane są przez odrębne firmy. Wymaga to umiejętności zgrania kilku ekip oraz zintegrowania różnych systemów. Może to prowadzić do problemów, przez które inwestycja opóźni się, jej koszty wzrosną, a w najgorszym przypadku system przeciwpożarowy będzie nieskuteczny. Chcąc uniknąć tych problemów staramy się aby nasze działania obejmowały maksymalnie szeroki zakres prac. W ten sposób mamy nadzór nad całością zadania, a Ty zyskujesz jednego partnera do rozmów. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych obszarów naszego działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

 1. System detekcji i sygnalizacji pożaru (SAP, SSP)
 2. Systemy wentylacji i oddymiania
 3. Stałe urządzenia gaśnicze
 4. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 5. CCTV – System monitoringu wizyjnego
 6. SSWiN – Systemy sygnalizacji włamania i napadu
 7. DSO – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 8. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy