Detekcja pożarów bezpłomieniowych

Pożary tlewne lub inaczej bezpłomieniowe rozwijają się w specyficzny sposób co sprawia, że ich detekcji klasycznymi metodami zawodzi (system nie reaguje, reaguje zbyt wolno lub daje fałszywe alarmy). Z tego względu została opracowana technologia dedykowana stricte do tego typu pożarów, które mogą wystąpić m.in. w obrębie przenośników taśmowych, składowisk, zasobników oraz silosów (energetyka, cementownie, spalarnie, przemysł drzewny i celulozowy).

Zasada działania system pozwala wykryć zarzewie pożaru zanim pojawi się dym oraz płomienie, czyli zdecydowanie wcześniej niż byłyby wstanie klasyczne metody detekcji. Pozwala to skutecznie zareagować ograniczając potencjalne straty do minimum – zarówno te wnikające z pożaru, jak i zalania obiektu w wyniku nieadekwatnej reakcji systemu do zagrożenia.

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Co dla Ciebie zrobimy

Przygotujemy koncepcję, projekt, a finalnie wdrożymy skuteczny system detekcji pożarów tlewnych, zarówno dla nowych jak i działających obiektów. Poniżej przedstawiliśmy wybrane aspekty naszych działań. Jeśli są zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa pożarowego, których nie znalazłeś poniżej koniecznie daj nam znać. W tym miejscu warto również podkreślić, że system wykrywania pożarów tlewnych to jedna z kilu technologii jakie stosujemy. Często w celu uzyskania lepszych efektów tworzymy systemy hybrydowe, łączące w sobie niniejszą technologie z rozwiązaniami klasycznymi, liniowymi, czy laserowymi.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Prawo wymaga, aby dla obiektów zagrożonych pożarem wykonać scenariusze pożarowe oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Dokumenty te stanowią podstawę dla opracowania i wdrożenia systemu sygnalizacji pożarowej lub kompleksowego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli zatem nie posiadasz tych dokumentów prace możemy rozpocząć od ich przygotowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
 • Opracowania ATEX – poza wyżej wymienionymi dokumentami, w przypadku głównie obiektów przemysłowych, nasz dział opracowań wykonuje również takie dokumenty jak:Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Ocena ryzyka wybuchu
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Nasze działania rozpoczynają się od opracowania koncepcji lub projektu systemy sygnalizacji pożaru SSP. Przystępując do prac każdorazowo analizujemy specyficzne wymogi obiektu oraz zapisy scenariuszy pożarowych. W ten sposób staramy się zagwarantować niezawodność układu oraz eliminować już na tym etapie możliwość generowania błędnych alarmów, które mogą stanowić kosztowny problem (np. zalanie obiektu powodujące straty materialne).

Dla przykładu system detekcji i sygnalizacji pożaru dla biura lub galerii handlowej musi spełniać zupełnie inne wymogi niż te dla obiektów zabytkowych czy przemysłowych. W budynkach sakralnych kluczowa jest estetyka i minimalna ingerencja w ich konstrukcję, z kolei w galeriach nawęglania mamy do czynienia ze zmienną temperaturą, wilgocią oraz zapyleniem. Obiekty te charakteryzują się więc innymi wymogami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Biorąc pod uwagę powyższe etap projektowy poprzedzamy często audytem oraz wywiadem, które pozwalają określić istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

Często zdarza się że poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa pochodzą od innych dostawców. I choć staramy się wykonywać tego typu systemy kompleksowo, to zawsze gwarantujemy naszym klientom integrację z systemami firm trzecich. Przygotowujemy także wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Takie podejście pozwala na realizację skomplikowanych scenariuszy pożarowych oraz kompleksowe zarządzanie systemem bezpieczeństwa w sposób intuicyjny.

Systemy, które integrujemy:

 • systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych (unikalna integracja na rynku)
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy wstanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

Zastosowanie systemu detekcji i sygnalizacji pożarów bezpłomieniowych

Wczesna detekcja pożaru, często przed pojawieniem się dymu i płomieni, wywołanego w szczególności w obrębie taśmociągów, składowisk, zasobników oraz silosów węgla, biomasy, paliw alternatywnych oraz odpadów. System dedykowany jest do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, w szczególności przy dużym zapyleniu oraz wilgotności.

energetyka

ENERGETYKA

 • detekcja pożarów węgla, biomasy, odpadów, paliw alternatywnych
 • wykrywanie zarzewi pożarów na przenośnikach taśmowych
 • ochrona pożarowa galerii nawęglania
 • ochrona pożarowa bunkrów
 • ochrona pożarowa składowiska węgla i biomasy
 • ochrona pożarowa zasobników oraz silosów węgla i biomasy
 • monitoring urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)
System detekcji i sygnalizacji pożaru - przemysł drzewny

PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY

 • detekcja pożarów węgla, biomasy, odpadów drzewnych, paliw alternatywnych
 • wykrywanie pożarów na składowiskach
 • ochrona pożarowa hal i magazynów
 • monitoring temperatury maszyn i urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)
przemysł cementowy

PRZEMYSŁ CEMENTOWY

 • detekcja pożarów węgla, biomasy, odpadów, paliw alternatywnych
 • ochrona przeciwpożarowa taśmociągów
 • ochrona pożarowa składowisk paliw stałych
 • ochrona pożarowa silosów
 • monitoring urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)
spalarnie i składowiska odpadów

SPALARNIE I SKŁADOWISKA ODPADÓW

 • detekcja pożarów odpadów, paliw alternatywnych, węgla
 • ochrona pożarowa składowisk odpadów
 • ochrona pożarowa ciągów transportu
 • monitoring temperatury maszyn i urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)

Koncepcja systemu detekcji i sygnalizacji wczesnych faz pożaru

System detekcji pożarów bezpłomieniowych bazuje na monitoringu gazów pożarowych, przegrzanych elementów instalacji, a także tlących się, często w dużej masie produktu, cząstek. Dla prawidłowej pracy układu niezbędne jest inteligentne rozmieszczenie poszczególnych sensorów czułych na wymienione wcześniej parametry. Należy przy tym uwzględnić sposób działania poszczególnych urządzeń i ich eluentów a także warunki zewnętrzne.

Choć opracowanie skutecznego systemu wymaga sporego doświadczenia, to praktyka pokazuje, że efekt w porównani do klasycznych metod jest znacznie lepszy. Objawia się to nie tylko szybszą reakcją w przypadku pożaru, ale także ograniczeniem fałszywych alarmów, które także mogą prowadzić do start finansowych (zalanie instalacji, przestoje itp.).

Czujnik gazów pożarowych

Czujnik gazów pożarowych – detekcja pożarów

Czujnik gazów pożarowych jest w stanie reagować jeszcze przed pojawieniem się typowych objawów pożaru w postaci dymu i ognia – czyli znacznie wcześniej niż klasyczne czujniki reagujące na dym czy płomienie. Pozwala nam to zaoszczędzić cenny czas, dzięki czemu jesteśmy podjąć szereg działań pożarowych, które mogą uchronić życie ludzkie oraz majątek. W naszych rozwiązaniach stosujemy tzw. czujniki wielosensorowe, które mogą wykrywać CO, H2, NO2 oraz węglowodory w ilości zaledwie kilku ppm. Jeśli istnieje taka potrzeba czujniki te mogą zostać skalibrowane pod inne gazy pożarowe. Czujniki mogą pracować w strefach zagrożenia wybuchem.

czujnik gazów pożarowych

Czujnik pirometryczny ciepła – detekcja pożarów

Czujnik pirometryczny ma za zadanie wykrywanie gorących lub tlących się cząstek, które często znajdują się w dużej masie produktu. W ten sposób jesteśmy w stanie wykryć nie tylko zarzewie potencjalnego pożaru ale także źródła zapłonu, które mogłyby trafić wraz z produktem do w wnętrza urządzeń technologicznych. Taka sytuacja może doprowadzić zarówno do pożaru, jak również wybuchu.

innym zastosowaniem czujnika pirometrycznego jest monitoring urządzeń pod katem ich przegrzania (silniki, przekładnie, czy rolki taśmociągów).

Laserowy czujnik CO2 IR-Ultima-OPIR-5

Laserowy czujnik CO2 – detekcja pożarów

Czujniki laserowe są wstanie wykrywać gazy, gdy ich cząstki wejdą w pole wiązki światła. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności fizycznego kontaktu cząstek gazu z detektorem oraz możliwość zabezpieczenia dużej przestrzeni stosunkowo niewielką ilością czujników. Stosowane przez nas urządzenia są wstanie wykryć CO2 z odległości 100 metrów.

System sygnalizacji pożaru - montażProjekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Nasze doświadczenie pozwala nam projektować systemy detekcji, sygnalizacji oraz gaszenia pożaru o różnym stopniu skomplikowania. Rozwiązania te mogą pracować samodzielnie lub jako część istniejącego już systemu. Wykorzystujemy różne technologie, co pozwala nam optymalizować projekty pod kątem technicznym i ekonomicznym.

System sygnalizacji pożaru - montażMontaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Dzięki własnemu działowi montażowemu, jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Ty natomiast zyskujesz jednego partnera dla całego procesu inwestycyjnego.

System sygnalizacji pożaru - integracjaIntegracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

Nasze systemy zawsze integrujemy ze sobą, a także z istniejącymi już systemami bezpieczeństwa. Następnie całość wizualizujemy w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.

System sygnalizacji pożaru - ATEXSystemy sygnalizacji i detekcji pożaru zgodne z dyrektywą ATEX

Dzięki kompetencją naszego zespołu jesteśmy wstanie dostarczyć rozwiązania nie tylko zgodne z wymogami pożarowymi, ale także z dyrektywą ATEX. Działamy kompleksowo, co oznacza, że zapewnimy Ci bezpieczną instalację przeciwpożarową  lub/i przeciwwybuchową, a także wszelkie dokumenty wymagane prawem (w tym m.in.: scenariusz pożarowy, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem).