Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru umożliwia szybki montaż nowych oraz rozbudowę istniejących systemów pożarowych. Ważną cechę tego rozwiązania jest możliwość tworzenia systemów hybrydowych, tj. łączenia w jednym układzie urządzeń bezprzewodowych oraz przewodowych. Pozwala to doskonale optymalizować system pod względem kosztów. Co ważne zapewniamy kompleksowe wsparcie inwestora od opracowania koncepcji, poprzez przygotowanie projektu, po wdrożenie systemu.

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru nie wymaga kładzenia przewodów, klucia ścian, czy budowy tras kablowych. Można go zatem stosować w najtrudniej dostępnych przestrzeniach lub w obiektach, które charakteryzują się nienaruszalnością wnętrz. Do typowych zastosowań należą więc obiektach przemysłowych (system dostępny jest w wersji ATEX), historycznych oraz sakralnych.

PROtrt
ROBERT WALEŃ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Co dla Ciebie zrobimy

Przygotujemy koncepcję, opracujemy projekt oraz wdrożymy bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożarów dostosowany do specyfiki Twojego obiektu (instalacja lub obiekt przemysłowy, biuro, hotel, kościół, hala, magazyn). Aby zoptymalizować system pod względem kosztów, rozważymy możliwość stworzenia rozwiązania hybrydowego, tj. łączącego w sobie elementy bezprzewodowe z przewodowymi, a także różne technologie detekcji (od tradycyjnych sensorów, przez tzw. czujki liniowe, po rozwiązania oparte na technologii laserowej). Na koniec zintegrujemy wdrożony system detekcji i sygnalizacji pożarowej z istniejącymi systemami bezpieczeństwa.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Prawo wymaga, aby dla obiektów zagrożonych pożarem wykonać scenariusze pożarowe oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Dokumenty te stanowią podstawę dla opracowania i wdrożenia systemu sygnalizacji pożarowej lub kompleksowego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli zatem nie posiadasz tych dokumentów prace możemy rozpocząć od ich przygotowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – zgodnie z przepisami wymagana jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – stanowią one „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
 • Opracowania ATEX – w przypadku obiektów przemysłowych, w których występują atmosfery wybuchowe, konieczne jest opracowanie także poniższych dokumentów:
  • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Ocena ryzyka wybuchu
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

PROJEKTOWANIE SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Projektując systemy detekcji i sygnalizacji pożaru kładziemy nacisk na jego zgodność z przepisami prawa, ale także dobre praktyki inżynierskie, wytyczne ubezpieczycieli oraz logikę inżynierską. Uwzględniamy przy tym warunki pracy (np. wilgotność, zapylenie, zmienna temperatura), jak również specyficzne wymogi obiektu (np. nienaruszalność wnętrz, występowanie strefy zagrożenia wybuchem) oraz zapisów scenariuszy pożarowych. Przykładowo system przeznaczony do ochrony przenośników taśmowych w galerii nawęglania, projektujemy z uwzględnieniem zupełnie innej specyfiki pracy aniżeli system przeznaczony do ochrony obiektu sakralnego. W galerii nawęglania należy uwzględnić takie kwestie jak wysokie zapylenie, wilgoć, zmienna temperatura. Z kolei w przypadku obiektu sakralnego istotnym zagadnieniem jest możliwość w miarę możliwości bezinwazyjnego montażu. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się więc innymi wymaganiami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Dlatego też prace projektowe poprzedzamy audytem oraz wywiadem, które wskazują istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach detekcji pożaru:

 • centrala sygnalizacji pożaru
 • zasilacze rezerwowe
 • ręczne ostrzegacze pożaru
 • optyczne czujki dymu
 • liniowe czujki ciepła
 • czujniki płomienia IR
 • moduły nadzorujące
 • kontrolery sygnalizatorów
 • wskaźniki zadziałania
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne
 • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

Często zdarza się że poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa pochodzą od innych dostawców. I choć staramy się wykonywać tego typu systemy kompleksowo, to zawsze gwarantujemy naszym klientom integrację z systemami firm trzecich. Przygotowujemy także wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Takie podejście pozwala na realizację skomplikowanych scenariuszy pożarowych oraz kompleksowe zarządzanie systemem bezpieczeństwa w sposób intuicyjny.

Nasze integracje obejmują następujące systemy:

 • systemy detekcji i sygnalizacji innych producentów
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system kontroli dostępu
 • system odcięć pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji
 • system klap pożarowych

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Wdrożenie systemu detekcji i sygnalizacji pożarowej kończymy montażem elektrycznym i mechanicznym. Jak zatem widzisz w działamy w sposób kompleksowy, tj. od opracowania scenariuszy pożarowych oraz innych dokumentów, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

ZALETY

Bezprzewodowy system gwarantuje szybki, łatwy i tani montaż bez kucia, pylenia oraz prowadzenia kabli

ZASTOSOWANIE

Kościoły, zabytki, obiekty o wysokiej estetyce oraz wymagające bezinwazyjnego lub szybkiego montażu

Zastosowanie bezprzewodowego systemy detekcji i sygnalizacji pożaru

System został stworzony do ochrony obiektów historycznych, sakralnych oraz użyteczności publicznej. Jego zastosowanie jest w szczególności uzasadnione, gdy spełniona została jedna z poniższych przesłanek:

system sygnalizacji pożaru dla budynków sakralnych i zabytkowych

BRAK MOŻLIWOŚCI NARUSZENIA WNĘTRZ

Wiele obiektów ma charakter historyczny lub sakralny, tym samym kluczowe jest, aby system detekcji i sygnalizacji pożaru nie naruszał ich wnętrz. Brak okablowania sprawia, że montaż systemu jest szybki i praktycznie bezinwazyjny dla ścian i sufitów. Do grupy obiektów tego typu w szczególności możemy zaliczyć:

 • kościoły i katedry
 • muzea
 • obiekty historyczne
 • rezydencje

ZACHOWANIE WYSOKIEJ ESTETYKI WNĘTRZ

Proponowany system posiada specjalną serię elementów imitującą marmur lub ozdobne drewno. Alternatywnie jego elementy mogą być wykonane w dowolnym kolorze RAL. Argument ten w połączeniu z brakiem konieczności stosowania okablowania sprawia, że bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożarów idealnie sprawdzi się w obiektach o wysokich walorach estetycznych, zabytkowych oraz sakralnych:

 • obiekty o wysokich walorach estetycznych
 • kościoły i katedry
 • muzea
 • galerie sztuki
 • rezydenckie
 • niektóre biurowce i centra handlowe
Bezprzewodowa czujniki pożaru

KONIECZNOŚĆ DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Wbrew pozorom stosunkowo często istniejące obiekty nie posiadają wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zdarzają się także braki w dopiero co powstałych budynkach. W takich sytuacjach liczy się często czas oraz prosty montaż nie wymagający zmian czy nadmiernej ingerencji w istniejącą infrastrukturę. W takich przypadkach idealnie sprawdzi się system bezprzewodowy, który w prosty sposób można zintegrować z istniejącymi systemami innych producentów. System bezprzewodowy, to także znacznie krótszy, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, czas montażu.

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru sprawdzi się, gdy obiekty nie spełniające wymogów prawa w zakresie p.poż. i jednocześnie:

 • montaż przewodowego systemu jest trudny i kosztowny
 • kluczowym paramentem dla inwestora jest krótki czas montażu systemu
 • prace muszą być prowadzone w czasie normalnego działania obiektu
System detekcji pożaru w kościele

KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO, CZYSTEGO MONTAŻU

Zdarza się, że istnieje potrzeba szybkiego doposażenia obiektu w system p.poż. zgodny z obowiązującymi przepisami lub dany obiekt pracuje w sposób ciągły, a jego zamknięcie nawet na krótki okres nie jest możliwe. W takich przypadkach idealnie sprawdzi się system bezprzewodowy, którego montaż jest bardzo szybki i mało inwazyjny. Nie ma konieczności prowadzenia kabli przez co prace są czyste. Montaż praktycznie nie generuje pylenia i może być prowadzony w czasie normalnej pracy obiektu.

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru sprawdzi się, gdy wymagany jest szybki i czysty montaż:

 • obiekty, w których prace należy przeprowadzić w czasie ich normalnej pracy, z minimalnym wpływem na otoczenie
 • doposażenie istniejących obiektów, gdzie zastosowanie tradycyjnych systemów jest trudne i kosztowne

Koncepcja bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru

Proponowany system detekcji i sygnalizacji pożaru to pierwsze kompletne rozwiązanie bezprzewodowe dla wszystkich obiektów, w których nie jest możliwe wykonanie tradycyjnego okablowania, przeprowadzenie prac budowlanych, czy nawet drobnego remontu. Jego montaż jest szybki i sprawny a efekt, dzięki dostępnym wersjom imitującym marmur i drewno oraz kolorystyce RAL, niezwykle estetyczny.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Najwięcej korzyści z zastosowania bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru systemu uzyskujemy w obiektach o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz w obiektach wymagających szybkiego, czystego montażu bez zastosowania kabli (kościoły, katedry, muzea, obiekty podlegające konserwatorowi zabytków, istniejące obiekty wymagające szybkiego doposażenia, często w czasie normalnej pracy obiektu).

Najważniejszymi argumentami za wyborem tego rozwiązania są:

 • wymagane przez prawo dopuszczenia wydane przez CNBOP
 • szybka, czysta i prosta instalacja bez prowadzenia kabli, kucia, kurzu i bałaganu
 • zapewnienie wysokiej estetyki systemu (elementy systemu imitujące marmur, drewno oraz w kolorystyce RAL)
 • możliwość łatwego montażu na każdym etapie życia budynku
 • nieograniczona możliwość integracji z istniejącymi systemami
 • możliwość pracy hybrydowej tj. częściowo bezprzewodowej, a częściowo przewodowej
 • niskie koszty eksploatacyjne

ZASADA DZIAŁANIA

Bezprzewodowa część systemu detekcji i sygnalizacji pożaru bazuje na uznanym w Europie opatentowanym cyfrowym protokole Lybra z wykorzystaniem częstotliwości 868-870 MHz. Takie elementy systemu jak czujki, sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne, ręczne ostrzegacze pożarowe, wzmacniacze sygnału oraz translatory sygnału komunikują się ze sobą bezprzewodowo. Zakodowany sygnał przesyłany jest z wykorzystaniem 7 niezależnych kanałów, co w połączeniu z wielokierunkową anteną praktycznie eliminuje zakłócenia i zaniki sygnału. Komunikacja systemu spełnia wymogi techniczne normy w zakresie podzespołów sygnalizacji pożarowej wykorzystujących komunikację radiową (norma EN 54:25).

Wszystkie urządzenia w podstawowym wykonaniu posiadają zasięg transmisji 200 m*. Dystans ten przy pomocy modułów wzmacniających zwanych ekspanderami (SGWE) może zostać zwiększony do 500 m* – rozwiązanie to jest przydatne w obiektach o dużej powierzchni lub złożonej topografii.

* zasięg obliczeniowy. Ze względu na różnorodność miejsc instalacji oraz konstrukcji budynków zasięg rzeczywisty może odbiegać od podanego (zasięg może być zdecydowanie większy lub mniejszy). Przed instalacją systemu zalecane jest dokonanie pomiaru siły sygnału i sporządzenie raportu technicznego.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu detekcji i sygnalizacji pożaru integrowane są za pomocą systemowego translatora VW2W (ang. wire to wireless), który zgodnie z przepisami podłączany jest do przewodowej pętli systemu detekcji pożaru. Każdy translator VW2W umożliwia podłączenie aż do 32 dowolnych urządzeń bezprzewodowych. W każdej pętli inteligentnego systemu detekcji pożaru może znaleźć się do 7 sekcji bezprzewodowych (ang. micro cell) zbudowanych na bazie pojedynczego translatora. Translator VW2W umożliwia transmisję komunikatów alarmowych/błędu oraz danych identyfikacyjnych pochodzących z elementów bezprzewodowych do głównego panelu sterowania systemu przeciwpożarowego. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, zapisuje w pamięci własnej wszelkie zdarzenia, które w przypadku wątpliwości lub uszkodzenia centrali głównej mogą posłużyć jako źródło weryfikacji informacji (lub back-upu rejestru zdarzeń).

NISKI KOSZT BATERII – DŁUGI CZAS PRACY

Urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane są powszechnie dostępnymi, standardowymi bateriami litowymi CR123 o napięciu 3 V, które można kupić w każdym sklepie. Baterie główne zapewniają od 6 do 8 lat pracy, zaś baterie pomocnicze utrzymują status alarmowy przez 6 miesięcy od momentu rozładowania baterii głównej. Baterie monitorowane są w sposób ciągły a ich rozładowanie zgłaszane jest odpowiednim komunikatem w centrali systemu. Maksymalny czas pracy na baterii, wynoszący aż 8 lat, jest rekordem wśród oferowanych na rynku rozwiązań bezprzewodowych.

centrale sterujace

Centrala sterująca

Serce każdego bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru stanowi centrala pożarowa. Dlatego jej dobór poprzedzamy analizą wymogów jakie musi spełnić. Każdorazowo jednak jest to urządzenie zaprojektowane zgodnie z normami odnośnie central oraz instalacji zasilających w systemach pożarowych (normy EN 54-2 oraz EN 54-4). W przypadku najbardziej wymagających obiektów stosujemy centralę, która może obsłużyć 240 urządzeń podzielonych na 20 sekcji alarmowych. Ponadto jest wyposażone w dwa programowalne obwody sygnalizacji dźwiękowej, dwa programowalne przekaźniki, wyświetlacz LED, pamięć o pojemności 1000 zdarzeń oraz złącze USB. Opcjonalnie może posiadać karty RS232, RS485, TCP/IP oraz moduł GSM do kulminacji o alarmach i błędach.

translator wzmacniacz sygnału

Translator sygnału

Translator konwertuje odpowiednio informacje pochodzące z urządzeń bezprzewodowych (czujki, wzmacniacze, moduły itp.), aby następnie przekazać je do centrali sterującej. Dobór translatora zależy od poziomu skomplikowania systemu. Często stosowanym rozwiązaniem jest translator umożliwiający podłączenie do 32 urządzeń bezprzewodowych. Komunikuje się on dwukierunkowo, a dzięki pełnej komunikacji zarówno sam translator, jak również urządzenia bezprzewodowe rozpoznawane są w centrali jako urządzenia adresowalne. Pozwala to dzielić monitorowany obiekt na sekcje.

translator wzmacniacz sygnału

Wzmacniasz sygnału

Wzmacniacz sygnału radiowego pozwala zwiększyć odległości pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru. Wzmacniacz pozwala zwiększyć zasięg urządzeń z nominalnych 200 do nawet 500 metrów. Stosowany przez nas ekspander może współpracować nawet z 35 bezprzewodowymi urządzeniami, a jego główną zaletą jest możliwość ochrony obiektów o dużej powierzchni lub o skomplikowanej topografii.

bezprzewodowy czujnik pożaru

Bezprzewodowa czujniki pożaru

Do budowy bezprzewodowego systemy detekcji i sygnalizacji pożaru stosujemy trzy typy sensorów: czujkę ciepła, czujkę optyczną oraz czujkę optyczno-cieplną, która jest kombinacją dwóch pierwszych łącząc ich zalety w jednym urządzeniu. Czujki te są adresowalne oraz w pełni kompatybilna ze wszystkimi ekspanderami (wzmacniaczami sygnału) i translatorami sygnału. Zastosowane algorytmy mają za zadanie eliminację fałszywych alarmów. Urządzenia te cechują się bardzo niskim poborowi energii dzięki czemu mogą one pracować do 8 lat na jednym komplecie baterii. W uzasadnionych przypadkach bezprzewodowe czujki wspieramy przewodowymi sensorami opartymi o różne technologie.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Bezprzewodowy ostrzegacz ręczny

Bezprzewodowy ostrzegacz ręczny zapewnia dwukierunkową komunikację z systemem. Po jego aktywacji sygnał natychmiast przekazywany jest do centrali. Reset urządzenia po zadziałaniu odbywa się z wykorzystaniem dołączonego kluczyka. Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu i niezwykle tanie w eksploatacji. Do zasilania ostrzegacza wykorzystywane są powszechnie dostępne baterie. Ostrzegacz został opracowany zgodnie z normami nt. ręcznych ostrzegaczy oraz podzespołów wykorzystujących łączność radiową w systemach sygnalizacji pożarowej (normy EN 54-11 oraz EN 54-25).

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny

Sygnalizacja pożaru odbywa się poprzez bezprzewodowe sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne. Urządzenia są zgodne z wymogami norm odnośnie pożarowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorów optycznych w systemach pożarowych. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne. Posiada 32 sygnały dźwiękowe oraz tryb wyciszenia głośnika umożliwiający pracę tylko jako sygnalizator optyczny. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi jest wstanie wykryć prawidłowe działanie w czasie alarmu oraz zwrócić informację o błędzie do systemu. Montaż urządzenia jest niezwykle szybki i prosty, a jego eksploatacja generuje wyjątkowo niskie koszty.

System sygnalizacji pożaru - montażProjekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Nasze doświadczenie pozwala nam projektować systemy detekcji, sygnalizacji oraz gaszenia pożaru o różnym stopniu skomplikowania. Rozwiązania te mogą pracować samodzielnie lub jako część istniejącego już systemu. Wykorzystujemy różne technologie, co pozwala nam optymalizować projekty pod kątem technicznym i ekonomicznym.

System sygnalizacji pożaru - montażMontaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Zapewniamy montaż systemu detekcji i sygnalizacji pożaru zgodnie z wytycznymi projektu. W ten sposób jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Możemy zatem stanowić dla Ciebie jednego partnera dla wszystkich etapów inwestycji – często znacząco to ułatwia komunikację i realizację zadania.

System sygnalizacji pożaru - integracjaIntegracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

System detekcji i sygnalizacji pożaru to serce większego układu, który łączy w sobie różne elementy automatyki i zabezpieczenia obiektu. Aby ten organizm działał prawidłowo integrujemy nasze rozwiązania z istniejącymi już na obiekcie rozwiązaniami, a następnie realizujemy ich wizualizację w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.

System sygnalizacji pożaru - ATEXSystemy sygnalizacji i detekcji pożaru zgodne z dyrektywą ATEX

Dzięki kompetencją naszego zespołu jesteśmy wstanie dostarczyć rozwiązania nie tylko zgodne z wymogami pożarowymi, ale także z dyrektywą ATEX. Działamy kompleksowo, co oznacza, że zapewnimy Ci bezpieczną instalację przeciwpożarową  lub/i przeciwwybuchową, a także wszelkie dokumenty wymagane prawem (w tym m.in.: scenariusz pożarowy, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem).